Aktualności

Powrót do listy

NABÓR DO SZKOŁY MUZYCZNEJ   I  DO  OGNISKA   MUZYCZNEGO  

OGŁASZAMY NABÓR DO SZKOŁY MUZYCZNEJ
              I  DO  OGNISKA   MUZYCZNEGO
                 NA  ROK  SZKOLNY  2016/2017
 
           Prywatna Szkoła Muzyczna w Redzie zaprasza chętne dzieci i młodzież do nauki gry na instrumentach oraz śpiewu w szkole muzycznej lub ognisku muzycznym w cyklu 6-letnim /dzieci od 6-ciu lat/ oraz 4-letnim /od lat 10-ciu/.   
                       Lekcja przygotowawcza  dnia 09 czerwca 2016/czwartek/  o godz. 18.30 w klasie III B /I piętro/. Zapisy na przesłuchanie w tym samym dniu w gabinecie dyrektora szkoły.
        Egzamin wstępny w dniu 10 czerwca 2016 /piątek/ od godz. 17.00   w budynku szkoły przy ul. Norwida 59 w Redzie sala fortepianowa.                                                     
 

Skontaktuj się z nami