Ognisko Muzyczne w Redzie

1. Cele

Celem Ogniska jest wychowanie wrażliwych odbiorców sztuki, nauczanie podstaw gry na wybranym instrumencie oraz przygotowanie szczególnie uzdolnionych czniów do dalszego kształcenia w szkolnictwie artystycznym.

2. Organizacja roku szkolnego

Zajęcia odbywają się zgodnie z corocznymi zarządzeniami ministerialnymi o terminach ferii i dniach wolnych od pracy, tak jak w szkolnictwie ogólnokształcącym.

3. Działy:

  • dziecięcy - dla dzieci od lat 7 (cykl sześcioletni),
  • młodzieżowy - dla dzieci od lat 10 (cykl czteroletni),
  • średni - dla absolwentów działu dziecięcego i młodzieżowego (cykl czteroletni),


4. Realizacja zajęć

W ramach opłaty podstawowej Ognisko zapewnia:

  • indywidualne lekcje gry na instrumencie,
  • udział w koncertach Ogniska i popisach klasowych będących odpowiednikiem lekcji indywidualnych lub grupowych,
  • przesłuchania semestralne i egzaminy końcowe. 

Nieobecność nauczyciela (choroba, wyjazd itp.) zostaje odpracowana w terminie ustalonym przez rodzica i nauczyciela (opiekuna) ucznia.

Zgłoszona dyrektorowi uzasadniona nieobecność ucznia) powyżej 14 dni - pobyt w szpitalu, sanatorium - zostaje odpracowana przez nauczyciela w terminie uzgodnionym wspólnie z rodzicem/ opiekunem ucznia (dotyczy zajęć indywidualnych).

5. Opłaty

Warunkiem podpisania umowy na pierwszy rok nauczania jest wpłacenie wpisowego w wysokości ustalonej przez organ prowadzący Ognisko. Opłaty miesięczne uiszczane są zgodnie z zawartą umową. W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty naliczone są określone w Umowie odsetki za opóźnienie płatności określone w Umowie.

Skontaktuj się z nami

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia i Ognisko Muzyczne

  • ul. Norwida 59
  • 84-240 Reda
Wyślij wiadomość