Historia

Historia naszej placówki

Prywatne Przedszkole "Przygoda" rozpoczęło swoją działąlność 1 marca 2005 r w  budynku Prywatnej Szkoły w Redzie im. Tony Halika przy ul. C. K. Norwida 59. Placówka posiada ma uprawnienia przedszkola publicznego i jest dobrze wyposażone do pracy z dziećmi. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Na początku była tylko jedna grupa składająca się z 4 i 5-latków i było nas zaledwie 14. We wrześniu 2005 r. liczba dzieci w przedszkolu wzrosła do 43. Mieliśmy wówczas trzy sale lekcyjne (w których prowadzone były zajęcia z 3-latkami, 4-latkami, 5 i 6-latkami) salę zabaw, salę do ćwiczeń korekcyjno-ruchowych, szatnię, pomieszczenia sanitarne.

W roku szkolnym 2006/2007 placówka została powiekszona o kolejne sale i przyjęła 70 dzieci.

Obecnie rodzice mieszkający w Małym Trójmieście Kaszubskim powierzają nam pod opiekę prawie 200 dzieci. W trakcie trwania roku szkolnego w przedszkolu organizowanych jest wiele imprez, w któych uczestniczą także dziadkowie i rodzice.

Rokrocznie w dwóch ostatnich tygodniach czerwca zapraszamy wszystkich chętnych na dni otwarte i zajęcia integracyjne.

Skontaktuj się z nami